Wat leven we in een bijzondere tijd en dat vergt aanpassing van alle burgers.
Nu alle scholen zijn gesloten verzorgen wij sinds 18 maart thuisonderwijs.  

In week 12 hebben alle leerlingen een pakketje thuis ontvangen met werk voor de eerste drie dagen van thuisonderwijs. Het was een noodpakket, met een doordachte inhoud van herhalingsopgaven en de nodige werk- en leesboekjes.
Het team is deze dagen tevens hard aan de slag gegaan om het thuisonderwijs digitaal in te richten. Dit is tot stand gekomen door hoe het team van de Brandaris is: positief, vol passie, flexibel en meedenkend.
   
Dit heeft erin geresulteerd dat we vanaf 23 maart digitaal werken middels Gynzy voor de groepen 3 t/m 8.
Naast Gynzy gebruiken we om contact te houden en ook om feedback te geven de leerling-sharepoint in Office365.  Op sharepoint kunnen de leerlingen via nieuwsfeed vragen stellen en antwoord krijgen en kunnen de leerlingen, als dit gevraagd wordt, opdrachten inleveren. Vragen kunnen ook door ouders via Parro gesteld worden, we proberen zo goed mogelijk voor u klaar te staan.
De groepen 3 en 4 werken zowel digitaal als op papier, we proberen het voor de kinderen herkenbaar te maken, ook op afstand. 
De groepen 1/2 zijn vanaf 30 maart met Gynzy gestart en hebben inmiddels een nieuw pakketje werk thuis ontvangen. We dragen op deze manier bij aan het beperken van de mogelijke verspreiding van het virus. We proberen zo min mogelijk met meerdere mensen dicht bij elkaar te komen dus we organiseren geen ophaalmomenten op school. 

We zien via het dashboard van Gynzy en de activiteit op sharepoint dat er hard gewerkt wordt.
We zijn trots op de leerlingen en ook de ouders van de Brandaris want thuis onderwijzen terwijl er ook andere zaken moeten doorgaan, is een uitdaging! Wij merken dit zelf ook.
Wij realiseren ons ten zeerste dat er heel wat van jullie als ouders gevraagd wordt. Dank voor de inzet en betrokkenheid!

https://youtu.be/fVGQ14RAKG0

Dit nieuwe kopje "informatie inzake coronacrisis" hebben we speciaal aangemaakt om het overzichtelijk te houden. De artikelen, ideeën en tips en andere informatiebrieven die wij doorgestuurd krijgen van onder andere de jeugdverpleegkundige, de bibliotheek en de schoolmaatschappelijk werker zullen we onder dit kopje plaatsen.
Zo willen we voorkomen dat er mogelijk overvolle mailboxen ontstaan. Dat we u goed bedoeld maar overspoelen met informatieve mails. Op deze manier kunt u de informatie tot u nemen en opzoeken wanneer u dat uitkomt. 

Wanneer wij hieromtrent nieuwe informatie hebben zullen we deze meteen plaatsen onder dit "kopje".
Heeft u vragen, dan kunt u middels Parro een bericht sturen.

Succes en gezondheid in deze tijd, we hopen de kinderen snel weer te mogen zien. We missen ze enorm!

Met vriendelijke groet en  de groetjes aan onze leerlingen,

Mede namens het team,

Annemarie de Rijke