Onderwerp: corona update
Abbenbroek, 31 maart 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Om u mee te nemen in de ontwikkelingen binnen Onderwijsgroep EduMare, geven wij u via deze brief een update.

Oplopend aantal besmettingen
Nu kinderen meer worden getest loopt automatisch het aantal besmettingen op de scholen op. We zien dat de situatie per school kan verschillen. Een aantal scholen heeft er niet of nauwelijks mee te maken. Tegelijkertijd zijn er ook scholen met meerdere groepen in thuisquarantaine.

Stappen
Zodra een school te maken krijgt met iemand (medewerker of leerling) die positief is getest, worden de volgende stappen gezet:
1. Eerst neemt de schooldirectie contact op met het scholenteam van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Op basis van de besmettelijke periode (48 uur voor de dag van de eerste klachten) geven zij aan of de groep of klas in quarantaine gaat.
2. Vervolgens bekijkt de school hoe het (thuis)onderwijs kan worden geregeld.
3. Daarna worden ouders van de groep zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld.

Bij verkoudheid thuisblijven
We zien dat steeds meer ouders hun kinderen laten testen bij klachten. Hoewel negatief getest kunnen kinderen verkouden zijn. Om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen organiseren willen wij u vragen om uw kind ook dan thuis te houden. Dit heeft ermee te maken dat ook verkoudheid besmettelijk is en kan leiden tot ziekte van medeleerlingen en de leerkrachten.
Uiteraard is dit maatwerk, want bij hele lichte klachten of hooikoorts mag uw kind gewoon komen. Bij twijfel over wat te doen kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Wij wijken hierin af van de landelijke richtlijnen, maar vragen vanwege de continuïteit van het onderwijs om uw medewerking.

Zelftesten
In de afgelopen week krijgen we veel vragen over het doen van zelftesten. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen als u of uw kind in contact was met iemand met corona. Daarvoor maakt u nog steeds een testafspraak bij de GGD. Bij de GGD wordt uw kind door een professional getest en zijn gevoeligere testmethoden beschikbaar. De uitslag is dan betrouwbaarder.

Compliment
Onder deze moeilijke omstandigheden stellen de schoolteams alles in het werk om samen met u het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat is een groot compliment waard voor onze scholen, maar zeker ook voor u als ouders.

Pasen zal ook dit jaar anders gevierd worden dan wij gewend zijn. Maar wel in de wetenschap dat er nu licht is aan het einde van de tunnel. We zullen nog even moeten volhouden met en voor elkaar.

Mede namens de schooldirecteuren wensen wij u fijne paasdagen.

Met vriendelijke groeten,

Ingrid van Doesburg
Henk de Kock
Bestuurders


22 januari 2021
Bericht van EduMare: scholen blijven tot zeker 8 februari dicht

Abbenbroek, 22 januari 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),

De scholen en kinderopvang blijven tot zeker 8 februari 2021 dicht. De basisscholen en de scholen in het speciaal (basis)onderwijs blijven in ieder geval tot en met vrijdag 5 februari 2021 onderwijs op afstand verzorgen. Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep is noodopvang op school mogelijk.

Thuisonderwijs
In de eerste weken van de lockdown hebben de scholen vooral ingezet op het herhalen van bekende lesstof. Nu het langer gaat duren zal er stap voor stap ook nieuwe lesstof worden aangeboden waar dat mogelijk is. Dit zal zeer waarschijnlijk leiden tot verschillen in aanpak tussen onze scholen en kan mogelijk vragen bij u opleveren.

Alle begrip
We willen u graag meegeven dat onze schoolteams alles op alles zetten om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in deze periode, maar dat het onderwijs op afstand geen volwaardig alternatief is voor de normale situatie. Misschien heeft u zorgen over het schoolwerk en de schoolresultaten. In het belang van uw kinderen vragen we u: zorg voor vrolijkheid en plezier met elkaar. Wij realiseren ons dat de lockdown ook grote druk kan zetten op de thuissituatie en dat veel ouders hun handen vol hebben om alle ballen in de lucht te houden. Mocht het dan even niet lukken, dan is daarvoor alle begrip. Neemt u dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind(eren) om te kijken wat er wél mogelijk is.

Blik vooruit
Er is binnen Onderwijsgroep EduMare veel aandacht voor de gevolgen van de fysieke schoolsluiting. De scholen willen de mogelijk opgelopen vertraging natuurlijk zo snel mogelijk inhalen. Daarom wordt er op de scholen nu al nagedacht over een passende aanpak bij het openen van de scholen.

Tot slot
In de komende weken wordt u door de school van uw kind(eren) op de hoogte gehouden over het lesprogramma. Uiteraard blijven wij u op de hoogte houden van de algemene ontwikkelingen. Verder willen wij iedereen bedanken voor de complimenten die de directeuren en leerkrachten ontvangen. Dat doet de teams goed.

Zorg goed voor uzelf en elkaar!

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren

Ingrid van Doesburg en Henk de Kock,
Bestuurders

7 januari 2021
Bericht van EduMare: aanbod afstandsonderwijs en noodopvang periode 5 januari t/m 15 januari

Abbenbroek, 6 januari 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Na de kerstvakantie hebben alle scholen van EduMare afgelopen dagen het afstandsonderwijs opgestart. Alle kinderen hebben werk (mee) en worden op afstand begeleid door de leerkrachten en thuis door u als ouder(s)/verzorger(s). Via deze weg spreken wij onze bewondering uit voor iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt. Wij hebben veel waardering voor uw flexibiliteit en hulp voor de kinderen. Ook de gedrevenheid en inzet van onze eigen mensen is van grote klasse. Uiteraard alle begrip voor uw vragen die deze moeilijke situatie bij u oproept. Daar proberen de schoolteams continu op in te spelen.

Aanbod onderwijs op afstand
In deze 2e lockdown is het doel van onderwijs op afstand vooral om uw kind(eren) rust en structuur te bieden. Verder is het belangrijk om leerlingen in het ritme te houden en het contact met de school niet te laten verliezen. De scholen van EduMare hebben besloten dat de kinderen zoveel mogelijk een herhaling krijgen van de reeds aangeboden lesstof van taal, rekenen, lezen en spelling tussen zomervakantie en kerstvakantie. De kinderen werken zo aan een stevige basis. Ook geeft dit de kinderen zelfvertrouwen.

In deze periode zijn de scholen van EduMare terughoudend in het online aanbieden van nieuwe lesstof. Het effect daarvan, zeker bij kinderen in de basisschoolperiode, is beperkt. Daarnaast vergt het geven van een digitale les speciale vaardigheden, zowel bij docent als bij leerling. De leerkrachten zullen wekelijks telefonisch contact onderhouden met de kinderen. Dit heeft vooral een sociaal aspect. De leerkrachten kijken hoe het met de kinderen gaat en beantwoorden vragen als die er zijn. Daarnaast zijn de leerkrachten dagelijks tussen 9. 00 u – 10.00 u. en 11.30 u – 12.00 u. bereikbaar voor vragen over de leerstof. U kunt contact opnemen via Parro. De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen contact opnemen via de Newsfeed.

Noodopvang
Tot en met 15 januari blijven we opvang bieden zoals dat nu ook al is geregeld. Er is noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben, of de alleenstaande ouder een cruciaal beroep heeft.

De scholen van EduMare hebben vooralsnog alleen kinderen die in sociaal lastige (thuis)situaties zitten aangemerkt als ‘kwetsbaar’. Als de lockdown onverhoopt verlengd wordt, gaan we dat opnieuw bekijken en kunnen mogelijk meer groepen kinderen worden aangemerkt als kwetsbaar.

Toenemende vraag
In deze tweede lockdown zien we een toenemende vraag naar noodopvang. Als een van de ouders géén cruciaal beroep uitoefent, is het dringende advies om zelf de opvang van de kinderen te verzorgen. Lukt dat niet, dan kunt u de school verzoeken om noodopvang. De school zal doen wat mogelijk is.

De noodopvang van kinderen waarvan slechts één ouder een cruciaal beroep heeft, mag echter niet ten koste gaan van het afstandsonderwijs en van de noodopvang van kwetsbare kinderen en van kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben. De school zal dus steeds een afweging maken op basis van de hoeveelheid ‘noodzakelijke’ noodopvang, de realisatie van afstandsonderwijs en de beschikbare capaciteit.

Tot slot
Het is afwachten of we vanaf 18 januari weer terugkeren naar de normale situatie. Volgende week dinsdag neemt de overheid hierover een besluit. Daarna zullen wij u weer berichten over het vervolg.

Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van naasten beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar en alleen samen kunnen wij het coronavirus eronder krijgen.

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren

Ingrid van Doesburg en Henk de Kock
Bestuurders


maart 2020
Wat leven we in een bijzondere tijd en dat vergt aanpassing van alle burgers.
Nu alle scholen zijn gesloten verzorgen wij sinds 18 maart thuisonderwijs.  

In week 12 hebben alle leerlingen een pakketje thuis ontvangen met werk voor de eerste drie dagen van thuisonderwijs. Het was een noodpakket, met een doordachte inhoud van herhalingsopgaven en de nodige werk- en leesboekjes.
Het team is deze dagen tevens hard aan de slag gegaan om het thuisonderwijs digitaal in te richten. Dit is tot stand gekomen door hoe het team van de Brandaris is: positief, vol passie, flexibel en meedenkend.
   
Dit heeft erin geresulteerd dat we vanaf 23 maart digitaal werken middels Gynzy voor de groepen 3 t/m 8.
Naast Gynzy gebruiken we om contact te houden en ook om feedback te geven de leerling-sharepoint in Office365.  Op sharepoint kunnen de leerlingen via nieuwsfeed vragen stellen en antwoord krijgen en kunnen de leerlingen, als dit gevraagd wordt, opdrachten inleveren. Vragen kunnen ook door ouders via Parro gesteld worden, we proberen zo goed mogelijk voor u klaar te staan.
De groepen 3 en 4 werken zowel digitaal als op papier, we proberen het voor de kinderen herkenbaar te maken, ook op afstand. 
De groepen 1/2 zijn vanaf 30 maart met Gynzy gestart en hebben inmiddels een nieuw pakketje werk thuis ontvangen. We dragen op deze manier bij aan het beperken van de mogelijke verspreiding van het virus. We proberen zo min mogelijk met meerdere mensen dicht bij elkaar te komen dus we organiseren geen ophaalmomenten op school. 

We zien via het dashboard van Gynzy en de activiteit op sharepoint dat er hard gewerkt wordt.
We zijn trots op de leerlingen en ook de ouders van de Brandaris want thuis onderwijzen terwijl er ook andere zaken moeten doorgaan, is een uitdaging! Wij merken dit zelf ook.
Wij realiseren ons ten zeerste dat er heel wat van jullie als ouders gevraagd wordt. Dank voor de inzet en betrokkenheid!

https://youtu.be/fVGQ14RAKG0

Dit nieuwe kopje "informatie inzake coronacrisis" hebben we speciaal aangemaakt om het overzichtelijk te houden. De artikelen, ideeën en tips en andere informatiebrieven die wij doorgestuurd krijgen van onder andere de jeugdverpleegkundige, de bibliotheek en de schoolmaatschappelijk werker zullen we onder dit kopje plaatsen.
Zo willen we voorkomen dat er mogelijk overvolle mailboxen ontstaan. Dat we u goed bedoeld maar overspoelen met informatieve mails. Op deze manier kunt u de informatie tot u nemen en opzoeken wanneer u dat uitkomt. 

Wanneer wij hieromtrent nieuwe informatie hebben zullen we deze meteen plaatsen onder dit "kopje".
Heeft u vragen, dan kunt u middels Parro een bericht sturen.

Succes en gezondheid in deze tijd, we hopen de kinderen snel weer te mogen zien. We missen ze enorm!

Met vriendelijke groet en  de groetjes aan onze leerlingen,

Mede namens het team,

Annemarie de Rijke