TSO en BSO

 

De overblijf, TSO, wordt bij ons op school verzorgd door Lunchkids, dit is een onderdeel van "de Kinderkoepel".

Elke dag is er tijdens de overblijf een pedagogisch medewerker aanwezig. Deze pedagogisch medewerker zorgt samen met de overblijfmoeders voor de kinderen tijdens de overblijf. Wanneer er iets is, zal de pedagogisch medewerker contact met u opnemen. U kunt ook iets doorgeven aan de overblijf via mail of via een briefje dat u met uw kind meegeeft. 

U kunt uw kind(eren) aanmelden via www.kinderkoepel.nl. Op de site staat een link naar Lunchkids, hier vindt u alle benodigde informatie wat betreft het aanmelden van uw kind(eren). U kunt dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends aan/afmelden. 

Als uw kind moet overblijven geeft u een trommeltje met lunch en een beker of pakje voorzien van naam mee naar school. De lunch zet u in de daarvoor bestemde koelkast. De overblijfmoeders halen de spullen uit de koelkast en zetten deze klaar op tafel in het overblijflokaal. Voordat de kinderen gaan eten gaan ze naar het toilet en handen wassen. Daarna zoeken ze de plek op waar hun eigen trommeltje staat. 

Nadat de kinderen hebben gegeten gaan ze vrij buiten spelen, maar ze mogen ook binnen blijven om te kleuren, kralenplankjes te maken, te knutselen of te kleien. 

Bij wie kan ik terecht voor vragen over Lunchkids?
Voor vragen over Lunchkids, wijzigingen of bijzonderheden over uw kind kunt u een mail sturen naar tso@kinderkoepel.nl.

VSO/BSO
De voorschoolse en buitenschoolse opvang wordt in ons gebouw ook georganiseerd door De Kinderkoepel. De pedagogisch medewerker die de overblijf verzorgt, is ook aanwezig tijdens de BSO. Hierdoor zien de kinderen die zowel TSO als BSO hebben dezelfde juf.

Meer informatie over de BSO vindt u op de wesbite van De Kinderkoepel.