Plusklas wetenschap en techniek groepen 4 t/m 7

Elke donderdagochtend om 8.30 uur komen de plusleerlingen van de groepen 4 en 5 bij elkaar in het pluslokaal voor de plusklas "wetenschap en techniek". Ze kunnen meteen aan de slag met de opdracht die de plusleerkracht voor ze heeft klaargezet. Tijdens de les werken de leerlingen in kleine groepjes aan de plusopdrachten en bespreken ze hoe ze pluswerk de afgelopen week in de klas hebben gemaakt en wat de komende week gedaan moet worden. Per periode is er een ander onderwerp, dat wel altijd valt binnen "wetenschap en techniek". De onderwerpen worden zoveel mogelijk bepaald naar aanleiding van wat de leerlingen aangeven te willen leren. Er is al een periode geweest over het pretpark, waarbij de leerlingen hun eigen pretpark ontwierpen, plattegronden maakten, nadachten over voorzieningen die nodig zijn op een park en uiteindelijk m.b.v. constructiemateriaal hun eigen pretpark bouwden. Ook hebben we het gehad over ICT, waarbij de leerlingen hebben geleerd over de eerste computer, hoe het nu eigenlijk komt dat informatie van het ene naar het andere apparaat gestuurd kan worden, hoe een internetlink werkt en wat er precies gebeurt als je telefoon aan de oplader zit. Ook hebben de leerlingen leren programmeren en hun eigen website gebouwd.
Nog een ander onderwerp binnen deze plusgroep is "de ruimte", waarbij leerlingen van alles leren over sterren en planeten en een zonnestelsel nabouwen waarbij ze ook op schaal werken.