Plusklas Spaans

¡BUENOS DIAS! Dat klinkt iedere dinsdagmorgen in de Plusklas Spaans. De kinderen zitten in een kring en we beginnen met de datum (la fecha)van vandaag. ¿Cual es la fecha de hoy? (Welke dag is het vandaag?) Inmiddels weten de kinderen dat dinsdag “el martes” is. We oefenen ook de andere dagen van de week, de maanden en seizoenen. Ze leren tellen tot en met 100, een stimulans is de laatste les van het schooljaar die sluiten we af met het bingospel in het Spaans. We zingen liedjes in het Spaans en er zijn allerlei spelletjes waarmee ze hun woordenschat kunnen uitbreiden. Voor de lessen gebruiken we de methode voor het basisonderwijs “Juan y Rosa”, dl 1 Juan y Rosa están de vacaciones. De lessen worden ondersteund door een CD. De kinderen oefenen Luister-/ Lees-/Spreek en Schrijfvaardigheid. Aan het eind van dl 1 hebben ze het basisniveau dat vergelijkbaar is met A1 van het Europees RefentieKader (ERF). In de eerste les wordt kennis gemaakt met Juan en Rosa, de hoofdpersonen uit de methode. In dit hoofdstuk leren de kinderen om zichzelf voor te stellen, te zeggen hoe ze heten en te vragen hoe het gaat. Het was heel leuk om ze te horen zeggen:

¿ Me llamo …(naam) y tu ? of “mi nombre es…(naam)”. Het enthousiasme van de kinderen maken de lessen tot een feest. Toch heeft het een serieus karakter, ze moeten schoolwerk maken en woorden of werkwoorden uit hun hoofd leren. Na ieder hoofdstuk volgt een toets. Als ze die voldoende gemaakt hebben, mogen ze voor meer opdrachten kiezen. Is de toets onvoldoende dan volgen extra opdrachten. Gelukkig wordt de eerste toets meestal door iedereen voldoende gemaakt. We gaan dan met veel enthousiasme verder met de volgende hoofdstukken.

We verwachten van de kinderen dat ze goed zelfstandig kunnen werken en zelf oplossingen kunnen bedenken als iets tegen komen waar ze niet meteen raad mee weten. Dat ze initiatief tonen om opdrachten samen te maken en samen te leren, dus goed kunnen samenwerken.

Kinderen die twee of meer jaren Spaans gehad hebben kunnen het certificaat Spaans behalen. Ze moeten daarvoor een voldoende behalen op de eindtoets.

Deze eindtoets bestaat uit 5 delen :

* Een Spaans boekje lezen en vertellen waar het over gaat.

* Een Spaans liedje zingen

* Een brief in de Spaanse taal schrijven

* Een dictee

* Een gesprek voeren over de onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

En wie weet…..misschien kunt u uw kind in de zomervakantie wel het woord voor u laten doen in Spanje.