Spaanse lessen voor groep 4-5-6
 
¡BUENOS DIAS!
Dat klinkt iedere dinsdagmorgen om 8.30 uur in de Plusklas Spaans.
De kinderen zitten in een kring en we beginnen met de datum (la fecha) die op het bord staat.
¿Qué es la fecha de hoy? (Welke dag is het vandaag?)
Inmiddels weten de kinderen dat dinsdag “el martes” is. Ook kunnen ze al tellen tot en met 20 en sommigen zelfs al verder. We oefenen ook de andere dagen van de week en de maanden. We zingen liedjes in het Spaans en er zijn allerlei spelletjes waarmee ze hun woordenschat uitbreiden.
 
Voor de lessen gebruiken we de methode voor het basisonderwijs “Juan y Rosa”, dl 1 Juan y Rosa están de vacaciones.
De lessen worden ondersteund door een CD. De kinderen oefenen Luister-/ Lees-/Spreek en Schrijfvaardigheid. Aan het eind van dl 1 hebben ze het basisniveau dat vergelijkbaar is met A1 van het Europees RefentieKader (ERF).
 
In de eerste les wordt kennis gemaakt met Juan en Rosa, de hoofdpersonen uit de methode. In dit hoofdstuk leren de kinderen om zichzelf voor te stellen, te zeggen hoe ze heten en te vragen hoe het gaat. Het was heel leuk om ze te horen zeggen:¿ Me llamo …(naam) y tu ? of mi nombre es…(naam). Het enthousiasme van de kinderen maken de lessen tot een feest. Toch heeft het een serieus karakter, ze moeten ook huiswerk maken en woorden of werkwoorden uit hun hoofd leren. Na ieder hoofdstuk volgt een toets. Als ze die voldoende gemaakt hebben, mogen ze voor meer opdrachten kiezen. Is de toets onvoldoende dan volgen extra opdrachten. Gelukkig is de eerste toets door iedereen voldoende gemaakt. We gaan dus nu met veel enthousiasme verder met de volgende hoofdstukken. En wie weet…..misschien kunt u uw kind in de zomervakantie wel het woord voor u laten doen in Spanje.