studiedagen en vrije dagen leerlingen schooljaar 2017-2018

studiedagen (alle leerlingen vrij):
maandag 23 oktober 2017
vrijdag 22 december 2017
vrijdag 23 februari 2018
maandag 3 april 2018
vrijdag 8 juni 2018

middagen:
donderdag 21 december 2017 ('s avonds kerstfeest)

continurooster:
vrijdag 20 april: Koningsspelen
dinsdag 3 juli: zomerfeest