studiedagen en vrije dagen leerlingen schooljaar 2020-2021

studiedagen (alle leerlingen vrij):
vrijdag 25 september 2020
maandag 26 oktober2020
donderdag 19 november 2020
maandag 8 maart 2021
dinsdag 6 april 2021
vrijdag 18 juni 2021
vrijdag 16 juli 2021

continurooster:
vrijdag 23 april: Koningsspelen
vrijdag 9 juli: zomerfeest