"Met een open blik de toekomst in!"

OBS de Brandaris wil al haar leerlingen de juiste handvatten aanreiken om met een open blik de maatschappij in te gaan. Wij zien de kinderen graag betrokken, ondernemend en nieuwsgierig! 

Wij hebben vertrouwen in ieder kind, bieden ze hierin een veilig klimaat en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid hierin. Deze waarden zijn voor ons richtinggevend in hoe wij op school met elkaar omgaan:

1. Ik zit op een vreedzame school.
2. Ik ken mijn grens en geef ook mijn grenzen aan.
3. Ik praat op een positieve manier met en over een ander.
4. Ik ben zuinig op onze materialen.
5. Ik zorg voor rust in de school.


Vanuit welke visie werken wij?

Ieder kind is uniek
Kinderen zijn nieuwsgierig
Kinderen leren van elkaar
Ieder kind is eigenaar van zijn eigen proces

OBS de Brandaris is een basisschool waarbij wij gebruik maken van traditionele aspecten met moderne middelen. Op onze school leren onze kinderen door samen te werken, op elkaar af te stemmen, elkaar te begrijpen en met elkaar te overleggen. Ieder kind krijgt de kans voor optimale groei.


Onze school ligt midden in de wijk de Struytse Hoeck, Hellevoetsluis. Wij hebben twee locaties, waardoor de school toch klein en overzichtelijk is. Belangrijke kenmerken bij ons op school zijn:
1. De vreedzame school- een veilig klimaat staat bij ons centraal!
2. De nieuwste methodes op het gebied van rekenen en taal die goed aansluiten bij het voortgezet
   onderwijs.
3. Het gebruik van coöperatieve werkvormen: samen leren we meer!
4. Wij zijn een “Gezonde school”- we drinken graag water en eten groente en fruit als pauzehap.
5. We maken gebruik van de nieuwste ICT-ontwikkelingen.
6. Plusklassen vanaf groep 1 tot en met groep 8. In de plusklassen gaan we uit van probleem
   gestuurd onderwijs, ontdekkend en onderzoekend leren. Pluskinderen mogen zich ook aanmelden
   voor de lessen Spaans.
7. Engels vanaf groep 1. In groep 7 en 8 geven we ook één ander vak per week in het Engels.

Ouders en kinderen kunnen op onze school in het bijzonder terecht voor:
Excellent onderwijs
Logopedie
Psychomotorische therapie
Bibliotheek op school
Centrum jeugd en Gezin
Tussenschoolse opvang
Peuterspeelzaal “het peuterschip” van de Kinderkoepel
Voorschoolse- en naschoolse opvang van de Kinderkoepel


Contactinformatie:

Website (url): www.obsdebrandaris.nl
Naam directeur/locatieleider (voor rondleiding): Kim Wuyster (locatieleider)
                                                                      Annemarie de Rijke (directeur)       

                                                                                
Facebook: OBS de Brandaris
Mailadres: brandaris@primovpr.nl
Telefoonnummer: 0181315400 (locatie Branding)
                           0181317200 (locatie plataanlaan)