"Bijzonder sterk in de basis!"

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Onze school wil inzetten op kennis en de sociale vaardigheden.

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: de leerlingen hebben eigen verantwoordelijkheid, inzicht in eigen leerproces en capaciteiten. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:  Uitdagende leeromgeving; omgeving om de leerdoelen te behalen. Gevarieerde werkvormen; klassikaal en coöperatief leren  Kwaliteitsvolle (EDI) instructie Verantwoordelijkheid; zelfstandig en zelfstandig samenwerken

Visie op leren
Bij ons op school is het uitgangspunt dat er door de leerkracht heel gericht gestuurd wordt op hoe kinderen kennis en vaardigheden verwerven, verwerken en toepassen in het dagelijks leven. Het betreft kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben in het Voortgezet Onderwijs en hun latere (werkende) volwassen leven. Ons onderwijs streeft drie onderwijsdoelen na te weten; het aanleren van kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming. We richten ons op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen. Op deze manier begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving. De hierboven genoemde uitgangspunten worden als volgt uitgewerkt: De leerkracht staat centraal Kinderen komen op school om gemotiveerd te worden en te blijven om te leren en ontwikkelen Instructie wordt gegeven volgens het Expliciete Directe Instructiemodel; een model dat aantoonbaar effectief is. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. Kennis en vaardigheden worden doelgericht, herhaald en veelvuldig ingeoefend Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een betekenisvolle omgeving. Actuele, bewezen strategieën worden toegepast door leerkrachten om aan te sluiten bij hoe kinderen leren en hoe het geheugen en de aandacht van kinderen werkt. Er wordt geleerd in een doorgaande leerlijn.


Contactinformatie:

Website (url): www.obsdebrandaris.nl
Naam directeur/locatieleider (voor rondleiding): Kim Wuyster (locatieleider)
                                                                      Annemarie de Rijke (directeur)       

                                                                                
Facebook: OBS de Brandaris
Mailadres: brandaris@primovpr.nl
Telefoonnummer: 0181315400 (locatie Branding)
                           0181317200 (locatie plataanlaan)