Scholen weer open!
We zijn blij dat we vanaf 11 mei alle leerlingen weer mogen verwelkomen op school. Inmiddels hebben al onze ouders informatie ontvangen over de dagen waarop hun kind(eren) verwacht wordt (worden). Alle juffen en meesters zijn deze drie dagen op school alles in orde aan het maken om na het weekend veilig en volgens de richtlijnen aan de slag te kunnen gaan. Een van de maatregelen is dat leerlingen buiten het schoolplein afscheid nemen van hun ouder/verzorger en dan zelfstandig het plein op gaan, waar iemand van de school toezicht houdt en ervoor zorgt dat de leerlingen op een veilige manier en op tijd naar binnen gaan. Best een beetje spannend, maar we weten dat onze leerlingen en ouders dit kunnen!